خانه

❈ این سامانه به جهت صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ها، طراحی و اجرا شده است تا آن دسته از عزیزان داوطلب استخدامی و یا متقاضیان همکاری که قادر به حضور در محل شرکت نمی باشند ، بتوانند از این طریق مصاحبه گردند. برای شروع کافیست پس از وارد کردن کد مصاحبه خود در فیلد زیر ، بر روی گزینه شروع مصاحبه که برای شما نمایان خواهد شد کلیک نمایید.

⚠️ توجه داشته باشید که شما با هر کد ملی تنها یکبار قادر به مصاحبه خواهید بود ، بنابراین قبل از ارسال، از صحت اطلاعات وارد شده ی خود ، اطمینان کامل حاصل نمایید.